Üreten Kadınlar

Üreten Kadınlar

Proje Tanıtımı: (Bana balık verme, nasıl avlayacağımı öğret), şiarımız olan bu deyimi örnekleyerek Siraç Derneği kadının konumunu ve özgüvenini arttırmaya ve ekonomik açıdan güçlendirmeye çalışmaktadır. Zira Suriyeli kadını ekonomik açıdan güçlendirmek Siraj Derneği’nin çalışmalarında temel bir eksen teşkil etmektedir. Bu doğrultuda kadınların gelişmesine, eğitilmesine ve meslek edinmesine ve bu sayede sürdürülebilir bir şekilde kendi kendilerine yetmeleri sağlanılması amaçlanmaktadır

Tahmini Maliyet:82.225 TL
62%
 
1. Projenin amacı:  
 Projenin amacı kadını, bulunduğu zor durumdan kurtarmak, özgüvenini arttırmak ve kendi potansiyelini kullanmaya teşvik etmek. Bu sayede kadın, ekonomik durumu daha iyi olan ve tüketici olmaktan diğerlerine yardım edebilen üretici bir bireye dönüşecektir. Bununla beraber, söz konusu eğitimi alan kişilerin Türk toplumuna entegre olmasının sağlanması ve böylece mültecilerin uzun vadede Türkiye için bir tehdit unsuru olmasının önüne geçilmiş olacak. Kısacası, kadına meslek edindirerek, çocuklarının ve kendi geçimini sağlayan ve topluma entegre olan, ekonomisine katkıda bulunan bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır.
 
2. Projenin hedefleri:  
 
Hedef kitleyi belirlemek ve iletişime geçmek. Kadın ve kızlara yönelik oturumlar düzenleyip meslek edinmenin ve kendilerine güvenmenin önemi vurgulamak, psikolojik problemlerinin derneğin psikolojik destek birimine başvurarak destek almaları konusunda ikna etmeye çalışmak.  Kadınların ve kızların dikiş ve nakış kurslarına katılmalarını sağlamak. İşverenlerle görüşerek kursu bitirenlere iş imkânı sağlamak. Toplumla entegrasyonu adına önemli bir adım olan dil ve gerekli terimleri öğretmek. 
 
 
  3. Projenin İşleyişi: 
1. Bağcılar ve Güngören’de bulunan  Suriyeli aileler arasında tarama yapıp mesleki eğitime ihtiyacı olan kız ve kadınlarla konuşarak kurslara katılımları sağlamaya çalışmak. 
2. Dikiş, nakış ve tasarım alanında uzman eğitmenler seçmek.
3. Kızlara (20 kişi) haftada 4 güne dağılmış 16 saat ve kadınlara (20 kişi) aynı şekilde 4 güne dağılmış haftalık 16 saatlik kurs  başlatmak. 
4. Her kurs 8 haftada (128 saat) şeklinde yapılacak, kurs bitiminde kızlara veya kadınlara tamamlamış oldukları kursun bitirme sertifikası verilecek (dikiş- nakış-overlok-elişi).
 
İşverenlerle iletişerek kursu tamamlayanlara iş fırsatları temin etmeye çalışmak, kendi evinde çalışmak isteyen kadınlara ise iş makinası (dikiş makinesi veya benzeri makina) temin ederek evden çalışmalarını sağlamak

4. Proje çıktıları ve başarı ölçütleri: (Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar)

Donör tarafından projenin desteklenmesi şüphesiz ki, yardımlardan yararlanan kadınların tüketici konumundan üretici konumuna dönüşmesini garanti edecektir. Bu projenin başarılı olması halinde başka projelerin oluşmasına vesile olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu proje, kadınları (toplumun yarısı) sivil toplum kuruluşlarına yük olmaktan çıkarıp, kadın potansiyelini açığa çıkararak kenetlenmiş ve güçlü ailelerin oluşmasını sağlayan, ailenin ve toplumun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan konuma taşıyacak bir yapı taşı olacağına inanmaktayız.