TARİHÇE

Derneğimiz 2013 yılında bir avuç dertli insanın yapmış olduğu çalışmaların tabii bir sonucu olarak ortaya çıktı.

2011 yılında Suriye’de meydana gelen iç savaştan dolayı ülkemize sığınan Suriyeli sığınmacıların öncelikli sıkıntılarına çözüm bulmak isteyen bu insanlar, gece gündüz demeden fedakârca çalıştılar.  Özellikle okul çağındaki çocukların eğitiminin çok büyük bir eksiklik olduğunu, bu eksikliğin giderilememesi durumunda ciddi sıkıntılar yaşanabileceğini görerek bunu çözmek için projeler geliştirdiler. Resmi kurumların ve belediyelerin kapılarını çalarak dertlerini ve çözüm yollarını anlattılar. Çocukların ve yetişkinlerin eğitimiyle alakalı projelerini anlatarak destek aradılar. Yapılacak olan çalışmalarda taşın altına ellerini koyacaklarını beyan ettiler. Yapılan başvurular,  sunulan projeler olumlu karşılık buldu. İlk olarak Güngören Belediyesinin desteğiyle 350 ilköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki çocuğun eğitimi için okul (Geçici Eğitim Merkezi) açıldı. Ev ev dolaşılarak okul çağında olan çocukların okullu olması sağlandı. Ekonomik sıkıntılar yüzünden çalışmak zorunda olan çocukların ailelerine maddi destek sağlanarak okullu olan öğrenci sayısı her geçen gün arttı.

Özellikle ülkemizde yaşayan ve zor durumda olan sığınmacıların ailelerine ve çocuklarına eğitim desteği sağlamayı, yetim, engelli ve muhtaçların maddi manevi sıkıntılarını çözüme kavuşturmayı dert edinen Dernek Kurucularımız bu çalışmalarına resmi bir hüviyet kazandırmayı düşündüler.

Yıl 2016

Hizmet ve çalışmalarımız Siraç Aile Eğitim ve Yardımlaşma Derneği adıyla sivil toplum kuruluşuna dönüşerek devam etmeye başladı. Böylece 2011 yılında başlayan faaliyetlerimiz 2016 yılında resmi bir hüviyet kazanmış oldu.