Türkiye hep yeşil kalsın

Akdeniz ve Ege Bölgesi’ndeki orman yangınlarının doğada bıraktığı tahribat, uydu aracılığıyla uzaydan görüntülendi. Manavgat’ta 30 bin, Bodrum’da 12 bin 600, Marmaris’te 8 bin ve Güzelbağ çevresinde yaklaşık 6 bin 500 hektarın zarar gördüğü belirlendi. Yanan alanlar ise yaklaşık 85 bin futbol sahası büyüklüğündedir

sizde el uzatın ormanlarımızı birlikte yeşertelim

Ağaç bedeli : 20 TL

Üreten Kadınlar

Üreten Kadınlar

Proje Tanıtımı: (Bana balık verme, nasıl avlayacağımı öğret), şiarımız olan bu deyimi örnekleyerek Siraç Derneği kadının konumunu ve özgüvenini arttırmaya ve ekonomik açıdan güçlendirmeye çalışmaktadır. Zira Suriyeli kadını ekonomik açıdan güçlendirmek Siraj Derneği’nin çalışmalarında temel bir eksen teşkil etmektedir. Bu doğrultuda kadınların gelişmesine, eğitilmesine ve meslek edinmesine ve bu sayede sürdürülebilir bir şekilde kendi kendilerine yetmeleri sağlanılması amaçlanmaktadır

Tahmini Maliyet:82.225 TL
62%
 
1. Projenin amacı:  
 Projenin amacı kadını, bulunduğu zor durumdan kurtarmak, özgüvenini arttırmak ve kendi potansiyelini kullanmaya teşvik etmek. Bu sayede kadın, ekonomik durumu daha iyi olan ve tüketici olmaktan diğerlerine yardım edebilen üretici bir bireye dönüşecektir. Bununla beraber, söz konusu eğitimi alan kişilerin Türk toplumuna entegre olmasının sağlanması ve böylece mültecilerin uzun vadede Türkiye için bir tehdit unsuru olmasının önüne geçilmiş olacak. Kısacası, kadına meslek edindirerek, çocuklarının ve kendi geçimini sağlayan ve topluma entegre olan, ekonomisine katkıda bulunan bir konuma ulaşması amaçlanmaktadır.
 
2. Projenin hedefleri:  
 
Hedef kitleyi belirlemek ve iletişime geçmek. Kadın ve kızlara yönelik oturumlar düzenleyip meslek edinmenin ve kendilerine güvenmenin önemi vurgulamak, psikolojik problemlerinin derneğin psikolojik destek birimine başvurarak destek almaları konusunda ikna etmeye çalışmak.  Kadınların ve kızların dikiş ve nakış kurslarına katılmalarını sağlamak. İşverenlerle görüşerek kursu bitirenlere iş imkânı sağlamak. Toplumla entegrasyonu adına önemli bir adım olan dil ve gerekli terimleri öğretmek. 
 
 
  3. Projenin İşleyişi: 
1. Bağcılar ve Güngören’de bulunan  Suriyeli aileler arasında tarama yapıp mesleki eğitime ihtiyacı olan kız ve kadınlarla konuşarak kurslara katılımları sağlamaya çalışmak. 
2. Dikiş, nakış ve tasarım alanında uzman eğitmenler seçmek.
3. Kızlara (20 kişi) haftada 4 güne dağılmış 16 saat ve kadınlara (20 kişi) aynı şekilde 4 güne dağılmış haftalık 16 saatlik kurs  başlatmak. 
4. Her kurs 8 haftada (128 saat) şeklinde yapılacak, kurs bitiminde kızlara veya kadınlara tamamlamış oldukları kursun bitirme sertifikası verilecek (dikiş- nakış-overlok-elişi).
 
İşverenlerle iletişerek kursu tamamlayanlara iş fırsatları temin etmeye çalışmak, kendi evinde çalışmak isteyen kadınlara ise iş makinası (dikiş makinesi veya benzeri makina) temin ederek evden çalışmalarını sağlamak

4. Proje çıktıları ve başarı ölçütleri: (Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar)

Donör tarafından projenin desteklenmesi şüphesiz ki, yardımlardan yararlanan kadınların tüketici konumundan üretici konumuna dönüşmesini garanti edecektir. Bu projenin başarılı olması halinde başka projelerin oluşmasına vesile olacağı düşünülmektedir. Aynı zamanda bu proje, kadınları (toplumun yarısı) sivil toplum kuruluşlarına yük olmaktan çıkarıp, kadın potansiyelini açığa çıkararak kenetlenmiş ve güçlü ailelerin oluşmasını sağlayan, ailenin ve toplumun ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan konuma taşıyacak bir yapı taşı olacağına inanmaktayız.

DOSTLUK VE UYUM KAMPI PROJESİ

SİRAÇ AİLE EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ DOSTLUK VE UYUM KAMPI PROJESİ

Proje Tanıtımı:Suriye’de yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye’ye sığınan 3,5 milyon Suriyeli ülkenin dört bir tarafında yaşamını sürdürmeye çalışmakta, ancak Türkçe bilmedikleri için büyük sorunlarla karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu sorunu en çok yaşayan kesim ise öğrencilerdir. Öğrencilerin düşük notlar almaları ve okul başarılarının düşmesi, onların psikolojisini olumsuz etkilemektedir. Soruna çözüm yolları bulamak/geliştirmek için derneklerin, vakıfların harekete geçmesi gerektiği kanaati hâsıl olmuştur. Bu nedenle SİRAÇ AİLE EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ bu projeyi gerçekleştirmeyi amaçlamıştır.

Tahmini Maliyet:139.600,00 TL
100%
 
 Projenin Amacı: Türk öğrencilere Arapçayı öğretmek ve Arap kültürünü tanıtmak; Suriyeli öğrencilere Türkçeyi öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak; bu amaçla çeşitli sportif aktiviteler, oyunlar ve etkinlikler planlamak ve uygulamak.
 
Projenin Hedefleri: Araplara Türkçe, Türklere Arapça öğretmek ve iki farklı kültürü birbirine tanıtmak
 

 Proje Çıktıları ve Başarı Ölçütleri: 

  •  Arap öğrencilerin okula, Türkiye’deki eğitim sistemine adapte olması,
  • Türk öğrencilerin farklı bir kültürü tanıması ve küresel barış kavramının kuvvetlenmesi,
  •  İki kültürdeki öğrencilerin kaynaşması, ortak bir konu üzerinde hareket etmesi,
  • Arap öğrencilerin bulundukları topluma uyum sağlaması.

 Projenin Hedef Kitlesi: Türk ve Suriyeli ortaokul öğrencileri

Uygulama Tarihi:

  1. Kamp Dönemi: 01.09.2019 – 09.09.2019

Paydaş Kurum ve Kuruluşlar: KIZILAY,  İBB, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Kaynaklar:

  1. İç Kaynaklar: Öğrenci- Öğretmen
  2. Dış Kaynaklar: KIZILAY,  İBB, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor Müdürlüğü

 

ARAPÇA EĞİTİM

Türkiye’de yaşanan mevcut olaylardan dolayı gelişen sayı olarak gitgide artan Suriyeli  çocuk ve yetişkinlere aynı zamanda Türk vatandaşları içerisinde  de farklı bir dil öğrenmek isteyenlere yönelik olarak SİRAÇ AİLE EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ bünyesinde A1,A2,B1 seviye Arapça kurs düzenlemekteyiz.

Türkiye’de mevcut durumdan dolayı ortaya çıkan Suriyeli çocuk sayısının Fazlalığından dolayı bu bireylerin hem kendi ana dillerini unutmamaları hem de asimile olmamaları için düzenlenen kurslarla Arapça eğitim vermek amaçlanmıştır.

TÜRKÇE EĞİYİM

23244573_1967861706563439_8251448418690289430_n

Türkiye’de ikamet eden, 16-65 yaşları arasında (Yabancı uyruklu, göçmenler ,çeşitli sebeplerden Türkiye’ye gelen yabancılar) SİRAÇ AİLE EĞİTİM VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ bünyesinde HayatBoyu Öğrenme müdürlüğü ile işbirliği içerisinde (A1,A2,B1,B2) seviyelerinde Türkçe kursu düzenlemekteyiz. Bu kurslardaki amacımız yabancı uyruklu kişileri Türk toplumuna entegre etmek.